Chester

Wel 170 gebouwen hier horeca enz. meegerekend, en meer dan 20.000 dieren. Veel deelname aan natuurbehoudsprogramma's, zelfs een eigen academie voor trainingen in natuurbehoud. Veel educatie. Ook pretparkachtige ontwikkelingen.

Londen

De Garden of the Zoological Society is de eerste dierentuin voor wetenschappers die dieren bestuderen en 20 jaar later ook voor de burgerij als vrijetijdsbesteding. De 15 hectaren van de site bestaan uit drie met bruggen en tunnels verbonden delen. De dierentuin telt 13 monumentale gebouwen van de categorie Grade 1 en 2. Sommige daarvan zijn ongeschikt voor dieren verklaard.
Copyright © 2015-2025 Zoo-gle.nl Pia Mitchell Amsterdam All Rights Reserved